Korporatīvo projektu vadības standartu izstrāde un ieviešana

Coaching

 

Finansējuma piesaistes iespēju izpēte

Projektu pieteikumu sagatavošana

Projektu vadība

Biznesa plānu un projektu izstrāde uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

Tulkojumi:

latviešu – krievu – latviešu

latviešu – angļu – latviešu